Content

ตู้ยืนสเตนเลส VS ตู้นอนสเตนเลส

ตู้ยืนสเตนเลส VS ตู้นอนสเตนเลส

ตู้แบบไหนเหมาะกับร้านของคุณ ที่นี่มีคำตอบ

เพราะแต่ละร้านมีพื้นที่จำกัดไม่เท่ากัน ดังนั้นการจัดสรรพื้นที่ในร้านจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากปัจจัยภายนอกอย่างสถานที่แล้ว เราก็จะต้องดูปัจจัยในด้านการใช้งานอีกด้วยว่าตู้แช่แบบไหนจึงจะเหมาะกับการใช้งานของคุณ

หรือถ้าไม่แน่ใจว่าควรเลือกแบบไหน ให้ SYSTEMFORM ช่วยเลือกได้นะคะ 😊

ตู้ยืนสเตนเลส VS ตู้นอนสเตนเลส
fb-share-icon